Ke stažení

Níže naleznete software ke stažení. Je rozdělen do dvou částí: balíček pro instalaci na webový server a script pro vytvoření databáze. Další informace o nasazení najdete v dokumentaci nebo využijte služby instalace a podpory.

Číslo verze odpovídá datumu vydání (YYYYMMDD), ve verzích se tedy můžete snadno orientovat. Informace o verzi najdete v Novinkách.

POZOR: Databázové scripty jsou vytvořeny v režimu kompatibility pro MS SQL Express 2016 a neobsahují příkaz USE DATABASE. Při spouštění věnujte zvýšenou pozornost tomu, nad kterou databází script spouštíte.

Aplikace zatím není ve své finální verzi, proto ji zatím nedoporučujeme pro nasazení v produkčním prostředí. První verze jsou určeny pro testování.

VerzeSoftwareDatabáze
20230807

EasyCentral2024_20230807.zip (21 MB)

EC2024DB_20230807.zip (2 kB)


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙